A 2020.03.12-én kiadott koronavírussal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás frissítése

A 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedésekhez kapcsolódó előző tájékoztatónkban (03.12.) foglaltak az alábbiakban kerülnek módosításra:

Munkavállalók és a területre belépők ellenőrzése, nyilatkoztatása

A veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően született NAIH tájékoztató alapján (melyet Társaságunk is meghivatkozott előző tájékoztatójában) minden, a koronavírussal kapcsolatos adatkezelés jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdeket – kivéve a közhatalmi feladatokat ellátó, és közfeladatot ellátó szervezetek, mivel ebben az esetben az e) jogalapot – kell alkalmazni, így minden egyes adatkezelés során érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően Társaságunk álláspontja szerint a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedésekhez kapcsolódó adatkezelések (így különösen a beléptetés során felvett nyilatkozatokon, kérdőíveken megadott személyes adatok, testhőmérséklet mérés eredményének rögzítése) jogalapja a GDPR 6. cikk (1) d), mely szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Az egészségügyi különleges személyes adat kezelésének GDPR 9. cikk (1) szerinti tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) i) pontja ad felmentést.

Természetesen ezen veszélyhelyzetben, ezen adatkezelések kapcsán sem hagyhatjuk figyelmen kívül a GDPR-ban megfogalmazott alapelveket és szabályokat.

Munkavállalók vizsgálata (testhőmérséklet, egyéb egészségügyi szűrés)

A veszélyhelyzetre való tekintettel Társaságunk a járvány terjedésének megelőzése érdekében adatvédelmi szempontból is szükségesnek és arányosnak tartja a munkavállalóknak és az adott területre belépők diagnosztikai eszközzel (pl.: hőmérő) végzett szűrővizsgálatát. Figyelembe véve jelen járványügyi helyzetben az egészségügyi intézmények és egészségügyi szolgáltatók/szakemberek leterheltségét és rendelkezésre állási kötelezettségét, a diagnosztikai eszközökkel (pl.: hőmérő) való mérést a munkáltató/társaság működéséért felelős személy által erre kijelölt vagy megbízott bármely személy elvégezheti, aki az eszköz használatával kapcsolatban a megfelelő ismeretekkel rendelkezik.

Amennyiben további kérdése merülne fel a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel szükségessé váló adatkezeléssel, valamint pandémiás terv és BCP tervvel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Kollégáink naprakész információkkal és megfelelő szakértelemmel állnak rendelkezésre.

Scroll to top