Januárban több ponton is módosult az Infotörvény!

Az L-Tender Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri az adatvédelmi jog területét érintő jogszabály-módosításokat, annak érdekében, hogy naprakész információt nyújtson olvasóinak, követőinek, minden magyar polgárnak és vállalkozónak!

Friss cikkünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet az adatvédelmet érintő, 2022. január 1. napjától hatályos jogszabály-módosításra. 

A jogalkotó az egyes igazgatási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény útján módosította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló korábbi jogszabályt.

A  módosítás kapcsán az alábbiak   hasznos információul szolgálhatnak egy vállalkozás napi működés során:

1.- Ügyintézési határidők módosítása

      Adatvédelmi hatósági eljárás esetén a 150 napos ügyintézési határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

Gyakorlati példán keresztül szemléltetve ezt azt jelenti, hogy ha a vállalkozással szemben adatvédelmi hatósági eljárás van folyamatban és a hatóság annak során vállalkozását a szükséges adatok közlésére hívja fel az ügyintézési határidő 120. napján, a 150 napból fennmaradó 30 napos ügyintézési határidő a válasz megérkezéséig nem telik, csak azt követően. Fentiek alapján előfordulhat, hogy ténylegesen tovább kell várnia az ügy lezárására, mint 150 nap, azonban – a szabály jogszerű alkalmazása esetén – határidő túllépésére alapozott igényt a hatósággal szemben eredményesen nem érvényesíthető.

2.- Jogsértő adatkezelés jogkövetkezményei        

       Hivatalból és kérelemre is kötelezhet a hatóság a jogellenesen kezelt személyes adatok hatóság által meghatározott módon végrehajtandó törlésére, valamint az adatkezelés általa

meghatározott módon történő korlátozására. 

A módosító tv. a jogsértő adatkezelések jogkövetkezményeiként a jövőben hangsúlyosobbá teszi a jogellenesen kezelt személyes adatok hatóság által meghatározott módon végrehajtandó törlésére, valamint az adatkezelés általa meghatározott módon történő korlátozására történő kötelezés. A jelzett intézkedéseket a hatóság hivatalból is elrendelheti.

3. Tárhelyszolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

      A hatóság a tárhelyszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók vonatkozásában – sürgős jogvédelmi helyzet fennállása esetén – ideiglenes intézkedéssel kötelezheti vállalkozását a kezelt elektronikus adat ideiglenes eltávolítására, vagy ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére.

A hatóság százezertől húszmillió forintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki a kötelezettre nem teljesítés esetén. A törvénymódosítás lényege, hogy – amennyiben az Ön vállalkozása a vonatkozó jogszabályok szerint tárhelyszolgáltatónak, vagy tárhelyszolgáltatást is végző közvetítő szolgáltatónak minősül, úgy – a hatóság ideiglenes intézkedés útján kötelezheti vállalkozását a kezelt elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.

Egy vállalkozás  abban az esetben válhat kötelezetté, ha azt az elektronikus adatot kezeli, mely vonatkozásában a hatóság előtt adatvédelmi hatósági eljárás, vagy hatósági ellenőrzés van folyamatban. A hatóság intézkedését sürgős jogvédelmi helyzet –  a közzétett adat érintettje gyermek, vagy az adat különleges adat, vagy bűnügyi személyes adat  –    indokolja, mely abban az esetben áll fenn, ha a hatóság célja a személyes adat jogellenes kezelésének megakadályozása és az elektronikus adat ideiglenes eltávolítása hiányában a késedelem a személyes adatok védelméhez fűződő jog elháríthatatlan és súlyos sérelmével járna.

A határidők is az intézkedés sürgősségét tükrözik, így – amennyiben valaki ilyen végzést kap – úgy az elektronikus adatot egy munkanapon belül köteles eltávolítani, amennyiben pedig az elektronikus adat visszaállításának van helye a hatóság döntése alapján, úgy szintén jelzett határidőben kell intézkedni.

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal az L-Tender Zrt. szakértői csapatához!

Scroll to top